Pečovatelský personál v Anglii

Hledáme pro naše klienty ve Velké Británii pečovatelky.

Stejně jako v celé Evropě je i ve Velké Británii neustále se zvyšující poptávka po pracovitých, ochotných a motivovaných zaměstnancích, kteří by pečovali o stárnoucí nebo nemocné spoluobčany. Naši klienti, kteří vlastní sanatoria a domovy důchodců nebo nemocnice, hledají pečovatelky (s praxí nebo bez praxe a kvalifikace) pro práci v téměř rodinném prostředí.

Není nutné, aby jste měly předchozí zkušenosti s touto prací (ačkoliv je zde značná poptávka po takovýchto lidech), jelikož zaškolení bude umožněno všem úspěšným kandidátům.

Nařízení pro občany Evropské Unie je ustanoveno pro všechny členské země na stejných základech a obecně zahrnuje tříměsíční zkušební lhůtu.

Které vlastnosti vyžadujeme a jsou pro nás důležité:

 • Nadšení pro práci se staršími lidmi
 • Sociální cítění
 • Přiměřená znalost anglického jazyka

Za Vaši dobrou práci Vám naši klienti poskytnou možnost:

 • získat uznávané zkoušky ve Velké Británii (NVQs)
 • vylepšit si anglický jazyk
 • poznat britskou kulturu

Jak se ucházet o místo:

 • Vytiskněte si formulář s žádostí o práci, zdravotní dotazník a formulář pro vyplnění referencí
 • Pasovou fotografii
 • Vyplňte evropský formulář životopisu
 • Zašlete nám potvrzení o vaší bezúhonosti - rejstřík trestů
 • Vyplňte všechny sekce a zašlete poštou, faxem či mailem na naší adresu v Německu

Pozor - Toto zprostředkování není zdarma !!!

Dokumenty ke stáhnutí:
Přihláškový formulářAPPLICATION FORM
ReferenceREFERENCE
Zdravotní potvrzeníDECLARATION OF HEALTH